ระบบวางเหยื่อกำจัดปลวก - EXTERRA เทคโนโลยีจากประเทศอเมริกา ปลอดภัย ไม่มีการใช้สารเคมี มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดปลวกดีเยี่ยม กำจัดปลวกทั้งรัง
ระบบวางเหยื่อกำจัดปลวก - EXTERRA กำจัดปลวกทันทีที่พบปลวก โดยใช้ AG กล่องกำจัดปลวกบรรจุเหยื่อกำจัดปลวก IGR ที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของปลวก โดยเหยื่อกำจัดปลวกนี้จะถูกปลวกแรงงานนำเข้าไปที่รังเพื่อเลี้ยงนางพญาและปลวกอื่นๆ ป้องกันปลวก โดยใช้ IG กล่องบรรจุไม้เหยื่อพร้อมสารดักจับco2จะดักจับปลวกก่อนเข้าบ้าน กำจัดปลวกครบวงจร

สัญญากำจัดปลวก เน้นในเรื่องของความพึงพอใจและความคุ้มค่าของลูกค้าเป็นหลัก สัญญากำจัดปลวกจึงขึ้นกับความต้องการลูกค้า

กำจัดปลวกหายแล้วคืนเงิน เพิ่มความคุ้มค่าโดยลดค่าบริการกำจัดปลวกลงหากไม่เคลมเรื่องปลวกเลยในระยะสัญญา

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่นั้นต้องมี inspection skill และ IPM knowledge เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกค้าอย่างครบถ้วนถูกต้อง


วางเหยื่อกำจัดปลวก elimination

วางเหยื่อกำจัดปลวก protection

กำจัดปลวกได้หลากหลายสายพันธุ์ เหนือกว่าระบบวางเหยื่อกำจัดปลวกทั่วไปเพราะสามารถกำจัดปลวกสวนทำลายต้นไม้ได้

สารดักจับปลวก สร้างด่านป้องกันco2ปลวกจะถูกดักจับก่อนที่จะเข้าบ้าน

กำจัดปลวกแนวทางใหม่ บั๊กสไมล์

089-968-1638

02-510-4787