กำจัดหนู ไล่หนู

structure inspection สามารถกำจัดหนูอย่างมีประสิทธิภาพ กำจัดหนูอย่างรวดเร็วใน4สัปดาห์

กำจัดหนู ป้องกันหนู

protection line หลังจากกำจัดหนูแล้วจะสร้างแนวป้องกันหนู protection line ทำให้หนูไม่สามารถรบกวนภายในอาคารได้
การกำจัดหนู บริการอื่นๆ

ระบบกำจัดหนู structure inspection and protection ระบบกำจัดหนูครบวงจร บริการกำจัดหนูในรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

1.กำจัดหนูครบวงจร full scale -กำจัดหนูตั้งแต่ติดตั้งระบบกำจัดหนู-ระยะควบคุม

2.กำจัดหนูระยะสั้น elimination phase -กำจัดหนูตั้งแต่ติดตั้งระบบกำจัดหนู-หมดระยะกำจัด4-8สัปดาห์

3.กำจัดหนูในแบบ supporter -กำจัดหนูโดยบริการติดตั้งระบบ-บริการอุปกรณ์-ที่ปรึกษา

การกำจัดหนู

-กำจัดหนูบนเพดาน

-กำจัดหนูในโกดัง

-กำจัดหนูในร้านอาหาร

-กำจัดหนูในห้างสรรพสินค้า


สนใจการกำจัดหนูแบบครบวงจร โทรหาบั๊กสไมล์...วันนี้

085-233-8287

089-968-1638

02-510-4787

customer@bugsmile.com


กำจัดหนูพร้อมวิเคราะห์ ประเมินผลอย่างสอดคล้องกับระบบสากลในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ ISO GMP HACCP