กำจัดหนู

ระบบกำจัดหนู structure inspection ตรวจหารังหนูภายในอาคาร กำจัดรังพร้อมสร้าง protection line

กำจัดมดแมลงสาบ

ระบบ bait system กำจัดมดและแมลงสาบ ในพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น ครัว โดยมดและแมลงสาบจะตายยกรัง

กำจัดยุง


กำจัดปลวก

ระบบกำจัดปลวกครบวงจรเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรก-ขั้นตอนสุดท้าย

preventive -อัดฉีดสารเคมีกำจัดปลวกลงดิน การวางท่อกำจัดปลวก ป้องกันกำจัดปลวกก่อนปลูกสร้าง

control -ติดตั้งระบบ exterra ป้องกันกำจัดปลวกในระยะควบคุม ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย
inspection -ระบบ structure inspection ตรวจสอบระบบทั้งหมดให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริการ
ระบบวางเหยื่อกำจัดปลวก

quality control -ทุกขั้นตอนของระบบกำจัดปลวกครบวงจรจะต้องผ่านการตรวจสอบจาก certified technicialเท่านั้น

บริการนับแมลง

จำแนกวิเคราะห์แมลง บริการ pheromone trap ชนิดต่างๆ เช่น มอด ผีเสื้อ ยุง เป็นต้น

กำจัดปลวกและแมลงแนวทางใหม่โทรหา บั๊กสไมล์..วันนี้

085-233-8287

02-510-4787

customer@bugsmile.com